Бъдеще за България: Всеки трети в пенсия

Според данни на българската статистика за 2017 г. процесът на застаряване на населението в страната е бил по-голям сред жените, отколкото сред мъжете
2018-05-09 13:17:00
Бъдеще за България: Всеки трети в пенсия

На всеки трима българи в трудоспособна възраст между 15 и 64 години се пада по един пенсионер на възраст над 65 години. Това показват данните от анализ на "Евростат" за 2017 г.

Така на практика около на около 4,4 милиона българи в трудоспособна възраст се падат съответно 1,4 милиона души на възраст над 65 години - 31,8 на сто от цялото население на страната, сочат данните на европейската статистика.

Средният показател за ЕС за възрастовата зависимост на европейците на 65 + години към пълнолетното население, е 19,4 на сто.

Според данни на българската статистика за 2017 г. процесът на застаряване на населението в страната е бил по-голям сред жените, отколкото сред мъжете - относителният дял на жените на възраст 65 + години е бил 24 на сто, а при мъжете - 17.4 на сто.

Тази разлика се обяснява с по-голямата смъртност сред мъжката половина на населението в България, което съответно води и до по-ниска продължителност на живота.

През миналата година средната продължителност на живота в страната е била 75.5 години, като при жените тя е била 79 години, а при мъжете - 72 години. В регионален аспект областите с най-висок процент възрастно население са Видин - 29%, Габрово - 28% и Кюстендил - 27%. Най-нисък е делът на възрастното население в столицата София - 17% и Варна - 18%.

Според анализа на европейската статистика почти един на всеки пет души в ЕС от пълнолетното население през 2017 г. е бил на възраст 65 или повече години, което представлява население от близо 100 милиона души в тази възрастова категория или 19.4%.

24news.bg

Делът на хората над 65 години спрямо тези между 15 и 64 години е бил най-висок в Италия - 35%, Гърция - 34% и Финландия - 33%, следвани от Португалия - 32.5 и Германия - 32.4 процента. По този показател България се нарежда след Германия - 31.8%. В тези шест страни членки на ЕС на трима души от пълнолетното население се е падал по един пенсионер, отчита "Евростат".

 

0,2943 s - Время запросов к БД 558 - Количество запросов к БД 1,0000 s - Время парсинга страницы 1,5720 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш