Koи са некоректните длъжници на КТБ?

Синдиците на банката публикуваха пълните списъци
2017-02-16 13:56:00
Koи са некоректните длъжници на КТБ?

Синдиците на обявената в несъстоятелност КТБ публикуваха пълен списък на некоректните длъжници на банката, които имат непогасени задължения по кредити. 

Като най-голям длъжник в списъка е посочено дружеството „ТЦ-ИМЕ“ АД с общи задължения от 181 278 024,18 лева, следвано от „Глас Индъстри“ АД с 177 018 713,44 лева; „Партнер Лизинг“ АД с 141 505 329 лева; „Алфа Кепитъл“ АД – 141 441 591 лева; „Родина Пропъртис“ ЕАД – 133 876 299,46 лева; „Нафтекс Петрол“ ЕООД – 129 741 540,35 лева.

ВИЖТЕ СПИСЪКА ТУК

Сред физическите лица с най-големи задължения към банката е посочен Жайер Етварт Агопян – с 1 126 925,78 лева, следван от Диана Иванова Късметска с 939 416,44 лева задължения.

С най-малък дълг към банката – само 13 лева, е посочен Петър Сребреков.

Въпреки многобройните съдебни и съдебно-изпълнителни дела, които КТБ е завела срещу некоректните кредитополучатели, голяма част от тях използват всякакви методи и действия, за да не погасяват задълженията си и да отклоняват активи, които могат да послужат за удовлетворяване на банката, с което увреждат интересите на вложителите (които сега са и нейни кредитори).

Това поведение на длъжниците има съществено отражение върху размера на събраните (възстановените) суми в масата на несъстоятелността и съответно върху сумите, които ще се разпределят между кредиторите на банката, пише в съобщението.

Голяма част от длъжниците в списъка са от групата на т.нар. „дружества-бушони“, т.е. длъжници по необезпечени кредити, които нямат активи и не извършват реална търговска дейност, използвани основно за „транспортиране“ на парични средства, които вероятно са били под контрола на Цветан Василев, допълва синдикът на банката.

Сред големите некоректни платци има множество строителни фирми, хотелски комплекси, двете телевизии ББТ и ТВ7, ИПК "Родина", авиоремонтния завод Авионамс, който беше придобит от държавата, и др. Синдиците посочват, че "голяма част от длъжниците в списъка са от групата на т.нар. „дружества-бушони", т.е. длъжници по необезпечени кредити, които нямат активи и не извършват реална търговска дейност, използвани основно за „транспортиране" на парични средства, които вероятно са били под контрола на Цветан Василев".

В списъка на физическите лица присъстват и известни имена :  журналистът Емил Кошлуков с обща сума на задълженията от 50 212 лв., както и синът на депутата от ГЕРБ Димитър Главчев - Михаил със 17 287 лв.

Списъкът беше изваден преди предстоящото публикуване на "първата частична сметка за разпределение между кредиторите на КТБ на събраните парични средства от масата на несъстоятелността".

В списъка не са включени длъжници, извършили прихващания на своите задължения към КТБ АД с придобити вземания от банката, тъй като тези задължения са погасени счетоводно още по време на квестурата, посочват от банката.

Синдиците посочват, че въпреки многобройните дела срещу длъжниците, "голяма част от тях не погасяват своите задължения", както и че "използват всякакви методи и действия, за да не погасяват задълженията си и да отклоняват активи, които могат да послужат за удовлетворяване на банката".

24news.bg


0.2061 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 0.8992 s - Время парсинга страницы 1.1053 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш