Законът за вторичното разграбване на КТБ е приет на второ четене

Пеевски vs. "порочния пирамидален модел на Цветан Василев"
2018-02-09 11:08:00
Законът за вторичното разграбване на КТБ е приет на второ четене

Народното събрание прие на второ четене поправка в Закона за банковата несъстоятелност, която ще засегне сделките с активи, закупени с пари на фалиралата КТБ.

Проектът беше внесен от депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид през октомври 2017 г. В него се въвежда забрана за синдиците на банки в несъстоятелност да заличават обезпечения в полза на банката с прихващания или други методи, различни от реални плащания.

Въвежда се и статут на "относителна недействителност" на сделки за прехвърляне на вземания с произход от банката, когато вземането е прехвърлено фиктивно. Увеличава се срокът за предявяване на отменителни искове по несъстоятелността.

При внасянето на поправките Пеевски аргументира предложенията си в специално изявление, публикувано в пресата, в което твърди, че целта на закона е да се "противопостави на порочния пирамидален модел на КТБ" и на "вторичния грабеж" на активи, купени с пари на банката.

Текстът на Пеевски предвижда още две мерки, които засягат специално КТБ: с обратно действие да се обявяват за нищожни всички заличени от квестори или синдици на КТБ обезпечения (в периода от поставянето под особен надзор до началото на осребряването), учредени от длъжници на банката; и да се въведе относителна недействителност върху сделки с прехвърляне на дялов и акции, извършени от длъжници на КТБ след поставянето й под специален надзор.

"С така предложените промени съществено ще се подобри ефективността на нормативната уредба в производствата по несъстоятелност на банки, както и фактическите и правни възможности на синдиците за попълване на масата на несъстоятелността", се казва още в мотивите.

Пеевски vs. "порочния пирамидален модел на Цветан Василев"

В отделно изявление, публикувано в "Епицентър" след внасянето на проекта, Делян Пеевски разяснява причините, поради които иска промяна в законодателството заради КТБ.

"Ние искаме да бъде създадена законова рамка, която да се противопостави както на порочния пирамидален модел на функциониране на банката, реализиран от Цветан Василев и неговото обкръжение, така и на създадената след затварянето на банката престъпна организация за отклоняване на активите. Предвид, че методите за вторичния грабеж на активите, закупени с пари на КТБ, представляват фактически и правен прецедент - основно чрез фиктивни и многократни цесии, позволяващи формиране на „вземане" в полза на новорегистрирани дружества с минимален капитал, които на свой ред предявяват това вземане към дружество с активи, с произход от КТБ, то адекватния законодателен отговор е крайно необходим. По същия начин стои въпросът и с неправомерно заличените обезпечения от страна на бившите квестори на КТБ, което позволи активи за стотици милиони лева да преминат в собственост на физически лица, кухи дружества и офшорни фирми, без срещу това да са постъпили пари в масата на несъстоятелността", се казва в изявлението.

Пеевски пише, че очаквал "съпротива от страна на лицата, стоящи зад ограбването на банката, както и от страна на медиите, даващи трибуна на тези лица", като твърди, че дебатът по проекта "неминуемо ще разкрие кои политици и народни представители искат да защитят националния интерес и кои са зависими от лицата, ограбили и продължаващи да ограбват КТБ".

24news.bg


0.2870 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.1028 s - Время парсинга страницы 1.3898 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш