Промишленото производство се увеличава с 3.6% през юни

Производството на тютюневи изделия расте през юни с 20.7% в сравнение със същия месец на миналата година.
2017-08-08 15:12:00
Промишленото производство се увеличава с 3.6% през юни

По предварителни данни през юни 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.4% в сравнение с май. На годишна база обаче се наблюдава ръст от 3.6%.

В сравнение с юни 2016 г. ръст е отчетен в добивната промишленост - със 7.6%, и в преработващата промишленост - с 4.9%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на основни метали - с 46.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 26.5%, производството на тютюневи изделия - с 20.7%, производството на превозни средства, без автомобили - с 16.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.1%. Намаление е отчетено при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.3%, производството на напитки - с 6.4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.3%.

В сравнение с май увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 1%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 2.1%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9.9%, производството на превозни средства, без автомобили - с 6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 5.4%, производството на хранителни продукти - с 4.4%.

Спад е регистриран при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13.7%, производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 9.9%, производството на тютюневи изделия - с 8.9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.5%.


0.2410 s - Время запросов к БД 556 - Количество запросов к БД 1.0850 s - Время парсинга страницы 1.3260 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш