Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААЗП)

Организацията популяризира агроекологичните дейности, свързани с опазването на околната среда
2016-11-28 11:04:00
Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААЗП)

Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) е юридическо лице с нестопанска цел. Основната дейност на Асоциацията е защитаване правата и интересите на агроекологичните земеделски производители. Също така тяхното подпомагане и информиране при спазване на изискванията за прилагане на агроекологични дейности и практики.

Работи в посока популяризиране на агроекологичните дейности, свързани с опазването на околната среда, както и повишаване знанията на земедлските стопани за ползите от агроекологичното земеделие върху околната среда.

Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) участва и в различни работни групи, комисии и експретни съвети на държавните структури, подпомагайки изготвянето на законодателни инициативи, свързани пряко с агроекологичните дейности. Ако желаете да станете член на Асоциация на агрокологичните земеделски производители можете да попълните форма за членство на : www.agroecology.bg.

Централният офис на Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) се намира на адрес: гр. София, ул. Съборна 4, вх. В, ет.2. Телефон за връзка : 02 / 444 66 46


0.2636 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.1409 s - Время парсинга страницы 1.4045 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш