Фонд "Земеделие" плати 44 млн. лв. на лозари

Държавен фонд "Земеделие" преведе над 43.5 млн. лева по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор за периода 2014 – 2018 година.
2017-10-19 16:06:00
Фонд

Платените субсидии покриват 75% от направените разходи по 221 проекта на лозари, поели ангажимент да разширят стопанствата си през финансовата 2017 г. Бюджетът по мярката за тази финансова година е в размер на над 50.254 млн. лева, което означава, че усвояемостта й възлиза на 86.7%.

Мярката подпомага дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята. Финансират се собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и получили удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Националната лозаро-винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България до 2018 г. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари.

Източник: novinite.bg


0,2414 s - Время запросов к БД 558 - Количество запросов к БД 1,0000 s - Время парсинга страницы 1,2450 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш