Вариант 2 на втората матура за зрелостници

Номер 3 за седмокласниците
2017-05-22 10:17:55
Вариант 2 на втората матура за зрелостници

Учениците, завършващи 12-ти клас, се явяват на втора задължителна матура по избор. Най-голям брой зрелостници са предпочели да дадат изпит по биология, следвани от тези, избрали английски език и география.  Вариант 2 се падна на втората матура по предмет по избор, която се провежда днес. Той беше изтеглен в Министерството на образованието и науката около 7 часа сутринта от общо два варианта

Държавният зрелостен изпит е разделен на модули по същия модел, по който се проведе и матурата по български език и литература. Целта е да се ограничат опитите за преписване или измами.

Продължителността на решаване на всеки модул е различна в зависимост от предмета. 

Единствената разлика е по предметите география и английски език, при които първият модул е 60 минути, а вторият и третият са по 90 минути. Както и на първия държавен зрелостен изпит, учениците няма да имат право да напускат залата, докато не са приключили работата си по съответния модул.
Матурата започна в 8 часа и ще приключи в 12ч. 
Вариант 3 пък се падна на националното външно оценяване (НВО) по математика за седми клас. Изпитът ще започне в 10ч. и ще продължи до 12:30 ч. НВО- то се състои от два модула. Първият е от 20 задачи, а вторият - от 4 - представянето им на изпита ще бъде определящ компонент от оценката, с която се кандидатства в гимназия.

0.2517 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.4026 s - Время парсинга страницы 1.6543 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш