MOН ще издирва всяко дете, за да го върне в училище

Не е ясно как точно ще става издирването - дали учителите ще посещават домовете на подлежащите на записване в учебно заведение деца, нито как ще бъдат мотивирани да го правят
2017-05-17 07:48:00
MOН ще издирва всяко дете, за да го върне в училище

Експертни екипи на МОН ще бъдат разпратени по общините, за да издирят всяко дете над 5 г. и да съдействат за записването му в детска градина или за връщането му в училище, ако то не посещава такова. Това е една от мерките за пълно обхващане на децата в образователната система, посочена от новия просветен министър Красимир Вълчев като основна задача пред екипа му. Става дума за около 21 000 деца, пише в. "Сега". Вчера той представи приоритетите си, сред които справяне с неграмотността, мотивиране на учителите чрез увеличение на заплатите, облекчаване на бумащината в училище, корекция на делегираните бюджети и продължаване на реформата във висшето образование. Министър Вълчев се зарече да предприеме решителни мерки за обхващане, задържане и обучение на всички деца и ученици в България с цел пресичане на ранното им отпадане от училище. До края на юни ще се изработи механизъм за междуинституционална координация, който да посочи функциите по задържането на децата в училище. Още преди 15 септември пък във всяка община ще бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването на децата на детска градина и на училище, особено на тези от уязвимите групи.

Екипите ще включват най-различни специалисти, като целта им ще е чрез индивидуална работа с родителите да ги мотивират да включват децата си в образователния процес. Не е ясно как точно ще става издирването - дали учителите ще посещават домовете на подлежащите на записване в учебно заведение деца, нито как ще бъдат мотивирани да го правят. Най-вероятно МОН ще ползва данните от ГРАО за родените през съответната година и ще издирва онези, които не са записани на задължителната предучилищна. Засега от МОН не се ангажират и с конкретен процент, с който би следвало да намалее броят на преждевременно напускащите класните стаи. Противно на общата тенденция в ЕС, делът на ранно отпадащите от училище у нас се увеличава, като от 12.5% през 2013 г. той достига 13.4% през 2015 г. (при цел от 11%). Данните на НСИ сочат, че през 2015/16 г. училище са напуснали 21 170 деца. Българчетата, посещаващи детска градина, също все още са по-малко от заложената цел - 89.3%, при целеви показател за ЕС - 95%. Ресорният зам.-министър Деница Сачева посочи, че конкретните мерки за задържане на децата в училище ще бъдат съобразени със спецификата на всеки регион, тъй като причините за ранното отпадане са различни - липса на уреден транспорт, на финанси, културни особености на дадена общност и др. Министърът съобщи, че се обмисля премахване на таксите за детска градина там, където те все още съществуват. Друга мярка за задържане на децата в училище ще е максималното обвързване на правата и помощите за родителите с посещението на децата им в детска градина или училище. И в момента месечните семейни помощи за деца следва да се отпускат срещу максимум 5 неизвинени отсъствия от училище и най-много 3 дни отсъствие от забавачка. Но директорите обаче масово крият подобни данни, за да не им орежат делегираните бюджети. Приоритет на МОН ще е мотивирането на младите педагози, завършили с отличен успех, да стават учители, тъй като до 8 г. се очаква 50% от преподавателите да навлязат в пенсионна възраст. Това според Вълчев ще стане с увеличение на учителските заплати, гарантирано в 3-годишната средносрочна бюджетна прогноза на кабинета - според нея парите за образование трябва да се увеличават с по 330 млн. лв. на година, което според министъра ще гарантира двоен скок на учителските възнаграждения до 4 г. От началото на 2018 г. МОН ще предложи и корекция във формулата, по която се разпределят делегираните бюджети. В нея ще се заложи коефициент, който ще води до увеличаване на средствата за учителите от малките и отдалечени населени места. Новият екип в министерството ще направи и пълен преглед на държавните образователни стандарти, като ще промени някои от тях с цел разтоварване на учителите от бумащината. Първата коригирана наредба ще е тази за приобщаващото образование, от чиито разпоредби учителите масово се оплакват. Най-вече заради това, че наредбата ги натоварва прекомерно с попълване на формуляри и им отнема ценно време за интегрирането на децата в неравностойно положение.

Просветният министър обеща да продължи реформата във висшето образование и обвързването на приема на студенти и държавната субсидия за вузовете с качеството на предлаганото обучение и потребностите на трудовия пазар. Ще се въведе регионален компонент във финансирането на университетите, който ще е за отделни техни професионални направления, значими за дадения регион. Вълчев призна, че има проблеми с оперативната програма "Наука и образование", по която в момента тече оценка на 44-те подадени проекта за изграждане на научни центрове за 350 млн. лв. Информация по въпроса той обеща, след като се запознае детайлно с изпълнението й. Вчера стана ясно, че Цветана Герджикова - шеф на дирекция "Структурни фондове" (явяваща се управляващ орган на програмата), на която служебният просветен министър проф. Николай Денков поиска оставката заради некомпетентност, е върната на работа след 3-месечен отпуск по болест. Новите учебници за 2-ри, 6-и и 8-и клас, по които учениците от тези класове трябва да започнат да учат от 2017/18 г., няма да са готови за 15 септември т.г. Вълчев призна, че му е трудно да прогнозира кога и къде ще се доставят новите книги - на места те ще пристигнат броени дни след първия учебен ден, на други - до месец след 15 септември. Дотогава издателствата ще осигурят pdf учебници. Първолаците и петокласниците пък най-после ще бъдат зарадвани с пълен комплект нови учебници по всички предмети, след като това трябваше да стане още през м.г. Тогава единственият готов нов учебник бе този по история за 5-и клас.

24news.bg


0.2464 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.0828 s - Время парсинга страницы 1.3292 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш