Резултатите от матурите на 4 и 7 клас тази година са по-високи, обяви Министерството на образованието

Обобщените резултати от задължителното национално външно оценяване за четвърти и седми клас през 2017 г. показват по-малко двойки и повече шестици отколкото през 2016 г.
2017-08-08 18:14:00
Резултатите от матурите на 4 и 7 клас тази година са по-високи, обяви Министерството на образованието

Като цяло представянето на учениците в матурите е по-добро тази година, обявиха министърът на образованието и експерти по време на пресконференция във ведомството. Предвид че системата на обучението тази година е същата като през миналата година, резултатите показват подобрение в ефективността й, смятат от министерството.

Национално външно оценяване за 4-ти клас

В средния успех в изпита за четвъртокласниците по Български език и литература личи най-голям ръст спрямо миналата година. Сега е 71.67% при 67.65% през 2016 г. По математика от 67.7% се е вдигнал на 70.3% през 2017 г. Традиционно високи остават резултатите по "Човекът и обществото" - 79.35%, но има лек спад в изпита по "Човекът и природата" - от 74.95% на 74.07%

Също традиционно Смолян и София оглавяват класацията по най-добри резултати, а Сливен и Шумен са с най-слабите. Има тенденция към все по-широка амплитуда между най-високите и най-ниските регионални резултати - близо 20 точки, отбелязаха от министерството.

 Средни резултати по региони в НВО за 4 кл.<br /><strong>Източник:</strong> Министерство на образованието и науката

Децата тази година са се справили по-добре със задачите с избираем и свободен отговор - точно тези, които проверяват способностите им да разбират и интерпретират текстове и задачи. По български език и литература не се затрудняват да разпознават видове изречения по цел и изказване, да изписват правилно думи с "щ" и думи със звучна съгласна пред беззвучна, но проблемни области остават разпознаването на подлога в изречението и правописа на гласните в неударени срички. По математика се отчита подобрено разбиране на геометричните задачи, но и проблем със систематизирането на текстовите задачи.

В топ 10 на най-добре представилите се училища в страната има три частни основни училища, включително на първите две места. По думите на министъра на образованието Красимир Вълчев, това не означава непременно, че в частните училища образованието е по-качествено, а възможно обяснение е и по-строгите критерии, по които изобщо се приемат деца в тези училища.

Десетте най-добри училища в НВО 4 кл.<br /><strong>Източник:</strong> Министерство на образованието и науката

Национално външно оценяване за 7-ми клас

Резултатите са съизмерими, но като цяло по-високи от предходната година и по български език и литература, и по математика, отбелязаха от ведомството. Няма нито един показател, по който учениците да са се представили по-зле, подчертаха от МОН, включитгелно броя на децата, постигнали максимален брой точки и в двата модула в двата изпита, както и в броя на слабите и на отличните оценки.

Резултати от НВО за 7 кл. - сравнение между 2016 и 2017 г.<br /><strong>Източник:</strong> Министерство на образованието и науката

Отличните оценки по български език и литература са 3304 тази година, докато през 2016 г. са били наполовина по-малко - 1437. Слабите са намалели от 9481 на 7761. По математика отличен 6 са получили 3857 деца (при 2637), и слаб 2 са получили 13 533 (при 17 983 м.г.).

В първия модул по БЕЛ, който е задължителен за всички, учениците са събрали среден брой точки от 34.67 при 32.1 през 2016 г. С една точка по-надолу са резултатите във втория модул този път, но за сметка на това повече ученици са избрали да го попълнят. Министерството на образованието отчете като успех това, че все повече седмокласници са работили по втория модул от изпита по български език - близо 75%, при 56% миналата година.

Най-честите проблеми на седмокласниците по БЕЛ остава пунктуацията в сложните изречения, преобразуването на пряка в непряка реч и най-същественото - трудното извличане на информация от текст и неумението да разсъждават и да структурират логически издържани и пунктуационно правилни тези. Напредък отбелязват по отношение на дидатктическата задача.

Средният брой точки по математика се е вдигнал от 26.15 през 2016 г. на 28.52 през 2017 г., а във втория модул - от 7.56 на 8.67. От МОН обясниха, че грешката в 24-а задача в изпита по математика на практика не се е отразила на оценките. Повечето ученици са уловили проблема и са се справили.

Обобщени данни от НВО 7 кл.<br /><strong>Източник:</strong> Министерство на образованието и науката

Почти всички региони в страната са повишили средния си успех, като най-отчетливо това се вижда във Враца и Пазарджик по отношение на седмокласниците в изпита по БЕЛ, както и в Смолян и Кърджали за изпита по математика. Занижени резултати спрямо миналата година по български език има само в Търговище, и по математика - в Габрово. Слабо, почти без промяна спрямо миналата година, са се предствали по български език и учениците от Ловеч, и Русе, Силистра и Ямбол по математика.

В класацията на най-добре представилите се средни училища в матурите за 7 кл. в страната са предимно такива с математически профил.

Класация на най-добре представилите се училищата в страната в матурите за 7 кл.<br /><strong>Източник:</strong> Министерство на образованието и науката


0,2996 s - Время запросов к БД 558 - Количество запросов к БД 1,0000 s - Время парсинга страницы 1,6390 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш