Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на СУ

Общо 15 от предварително описаните 37 препоръки към ръководството не са изпълнени
2017-07-17 14:54:00
Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на СУ

За втори път през последните 5 години Сметната палата отказва да завери годишния финансов отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2016 г.

Причината: одитът е показал, че отчетът "не дава вярна и честна представа за финансовото състояние" на най-стария български университет.

Липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения, са основна причина за допуснатите отклонения, посочват от Сметната палата.

Подобен отказ беше даден и през 2014 г. по време на управлението на проф. Иван Илчев.

Оказва се, че информацията от централното счетоводство на СУ не отговаря на данните, които се намират в отчетите на отделните звена на университета.

Например, по сметката „Компютри и хардуерно оборудване" в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв. По сметка „Други машини, съоръжения, оборудване" в баланса са отразени 28 400 442 лв., сборът от оборотните ведемости на звената по сметката е 25 449 447 лв., а при инвентаризацията са установени 17 866 889 лв. За установените несъответствия не са предоставени документи, както и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация, посочват от одитната агенция.

Установено е и че от касата на Ректората има практика да се изплащат "многократно служебни аванси на стойност над 10 000 лева". В брой е платен и недвижим имот - вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на закона, посочват от Сметната палата.

Общо 15 от предварително описаните 37 препоръки към ръководството на СУ не са изпълнени за последната година - включително не са предприети действия за освобождаване на имоти - държавна собственост, чиито наематели ги използват при изтекъл договор за наем, без да плащат наем и разходи за консумативи.

Ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков призна за проблемите в счетоводството на университета в интервю за "Седмицата" на Дарик и посочи, че до два месеца ще има кадрови промени заради поредицата от проблеми със счетоводството.

"Счетоводството ни е сложна система, имаме много вътрешни разпоредители с бюджет - 16 факултета, три департамента, на практика - близо 50 разпоредители. Много често начинът, по който водят локалното си счетоводство, не е правилен. Например: Един скъп апарат се отчислява от един факултет и се предава на друг. Първото звено го отчислява, но второто не благоволява да го декларира, защото води небрежно счетоводство. На централно ниво този апарат не се губи, защото ние сме отразили промяната. Но като дойде Сметната палата - вижда, че апаратът го няма на хартия", каза той.

Герджиков посочи, че преди месеци е започнало изграждането на електронна система, която да свърже отделните факултети със счетоводството на централното управление.

24news.bg


0.2273 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.1670 s - Время парсинга страницы 1.3943 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш