Възродителният процес влиза в учебника по история за Х клас

По програма учениците в X клас също трябва да се научат да пишат и есе по граждански проблем, интерпретиран в изучавано литературно произведение
2018-01-15 17:09:00
Възродителният процес влиза в учебника по история за Х клас

Утвърдени са учебните програми за Х клас, в който приключва обучението по редица основни предмети в областта на природните  и на обществените науки, на изкуствата,  на технологиите и предприемачеството. Програмите влизат в сила за учебната 2019/2020 г.

Пълните учебни програми за X клас могат да бъдат намерени на сайта на МОН.

В програмите е поставен акцент върху националната история, география и литература, става ясно от съобщение на Министерството на образованието и науката.

От МОН наблягат на това, че по време на обсъждането бяха проведени множество срещи и консултации с учители, с представители на висши училища и на БАН по предметите, към които има обществена чувствителност – български език и литература, история и цивилизации и философия.

Така в програмата по История и цивилизация за X клас ще обхваща цялостен курс по национална история – от древността до наши дни. Това включва и отделна тема за българската история след Втората Световна война и времето на комунизма.

За целта учениците ще се сблъскат с понятия като комунизъм, репресивен апарат, Народен съд, терор, атентат, съветизация, експроприация, безпартиен режим, трудововъзпитателни общежития, съветизация, диктатура на пролетариата, горяни, "Възродителен процес", експроприация, социалистическа индустриализация, насилствено коопериране, изселване и т.н.

Разглеждането на тази тема ще става през три подтеми: 1) Държавност и политики (България в съветската сфера на влияние и промените в

политическата система 1944 – 1947 г.; Утвърждаване на тоталитарния режим в България; България и промените в Източния блок; България и Европа - "разведряването" и "застоят"; Крах на тоталитарния режим), 2) Общество и икономически процеси (Икономически промени в селото и града; Българското общество (1944 – 1989). Демографски промени и социална политика) и 3) Култура, наука и технологии (Българската култура през втората половина на XX век. Власт и интелигенция; Българската наука и новите технологии).

Освен това подробно ще бъде разгледан и периодът след 1989 г. В него ще се изучават понятия като приватизацията и глобализацията. Целта е да се подпомогне разбирането на процесите, които протичат както в обществото у нас, така и в световен мащаб.

От МОН допълват, че е засилен патриотичният акцент и е отделено внимание на събития от най-новата ни история, но в учебната програма са намерили място само факти, без да се допуска оценъчна интерпретация.

За изучаването на предмета История и цивилизация в учебния план са включени активности като: Участие в ролеви игри; Изработване на мултимедийни презентациил Изработване на хронологични таблици, линии на времето; Участие в дискусии по важни исторически теми; Работа с разнообразни източници на информация: исторически, справочници, интернет, художествена литература; Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване; Участие в разработване на конкретни учебни проекти; Изработване на портфолио.

В компонента по български език основен акцент са темите, насочени към познаването и прилагането на книжовните езикови норми, а по литература са заложени за изучаване творби само от български автори.

Сред тях са: Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Гео Милев, Никола Вапцаров, Николай Хайтов и др.

Произведенията, които ще се учат в 10 клас, са "Левски" от "Епопея на забравените" на Иван Вазов, три глави от "Под игото" на Иван Вазов - "Гост", "Новата молитва на Марка" и "Пиянството на един народ", "Бай Ганьо" на Алеко Константинов, "Арменци", "Две хубави очи" и "В часа на синята мъгла" на Пейо Яворов, "Гераците" на Елин Пелин, както и "Да се завърнеш..." на Димчо Дебелянов.

По литература десетокласниците ще изучават още и "Септември" на Гео Милев, "Зимни вечери" на Христо Смирненски, "Повест" на Атанас Далчев, "Индже" и "Албена" на Йордан Йовков, "Писмо" на Никола Вапцаров, "Дърво без корен" на Николай Хайтов и "Нежната спирала" на Йордан Радичков.

По програма учениците в X клас също трябва да се научат да пишат и есе по граждански проблем, интерпретиран в изучавано литературно произведение.


0.2406 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.0558 s - Время парсинга страницы 1.2964 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш