Пият вода с уран и в Благоевградско

Предписание за спиране и Заповед за спиране експлоатацията на обект: Централен водоизточник зона с. Палатик, каптаж –местност Робева махала, водоснабдяващ с. Палатик, община Белица
2017-07-30 15:15:00
Пият вода с уран и в Благоевградско

Има високи стойности на уран в питейната вода на белишкото село Палатик. Това съобщиха от Регионалното здравна инспекция в Благоевград.

За периода от 24 до 28 юли са извършени проверки от инспектори в 6 населени места в Пиринския край. Изследвани са проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в в постоянния мониторинг – химични и микробиологични показатели – веднъж, само микробиологични показатели – 15 пъти. Предприети са мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването в село Палатик. Проверката на питейната вода е показала трайно високи стойности за съдържание на естествен уран (0,0476 mgU/l) и на контролно ниво на обща алфа активност (1,70 Bq/l), поради което е издадено Предписание за спиране и Заповед за спиране експлоатацията на обект: Централен водоизточник зона с. Палатик, каптаж –местност Робева махала, водоснабдяващ с. Палатик, община Белица.

24news.bg


0.2488 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.3005 s - Время парсинга страницы 1.5493 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш