Вечната кметица на Добрич става шефка във В и К

Бившият кмет и областен управител на Добрич Детелина Николова влиза в ръководството на водното дружество
2017-08-09 11:30:00
Вечната кметица на Добрич става шефка във В и К

С решение на МРРБ се освобождават членовете на Съвета на директорите на акционерното дружество Водоснабдяване и канализация - Добрич, включително изпълнителния директор Димитър Радушев. В новия Съвет на директорите на ВиК - Добрич влизат Детелина Николова, Тодор Гикински, Мария Тодорова, както и досегашният член Саркис Караджиян. Съгласно заповедта Галин Господинов е освободен като прокурист на ВиК - Добрич. Предстои назначаването на прокурист и изпълнителен директор на водното дружество измежду членовете на съвета.


0.2402 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.1214 s - Время парсинга страницы 1.3616 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш