Първи сме в ЕС: България е в челото по родени деца без брак

Само Франция ни изпреварва по този показател
2018-04-16 12:47:00
Първи сме в ЕС: България е в челото по родени деца без брак

Според проучване на „Евростат“ от 2016 г. в 8 от всички 28 страни членки на Европейския съюз броят на извънбрачно родените деца значително надвишава броя на децата, родени след брак. В 8 други държави членки две трети от всички бебета са родени след сключването на брак между двамата родители.

Франция е водач в класацията, където 59 на сто от всички двойки имат деца без сключен брак. Франция е следвана от България и Словакия, където процентът на извънбрачна раждаемост е 58,6%. В Естония (56,1%), Швеция (54,9%), Дания (54,0%), Португалия (52,8%) и Холандия (50,4%) по-голямата част от всички двойки също решават да имат дете преди брак.

Процент на извънбрачна раждаемост за 2016 г. в ЕС. Графика Евростат

Гърция е последна в класацията - едва 9.4% от всички деца са родени извънбрачно. В Хърватия (18,9%), Кипър (19,1%) и Полша (25,0%) по-малко от една четвърт от всички неженени двойки решават да имат деца, а в Латвия (27,4%), Италия (28,0%), Румъния (31,3%) и Малта (31,8%) една трета от всички деца са родени преди сключването на брак между двамата родители.

В сравнение с данните от 2000 г. има значителен скок в броя на извънбрачна раждаемост във всички страни членки на ЕС, като страните в Южна Европа отчитат най-голяма разлика. В Кипър данните показват растеж в извънбрачната раждаемост с 16,8% в периода 2000-2016 г., а делът на двойките, които имат деца преди сключването на брак, в Малта и Италия се е покачил 3 пъти. В Испания, Гърция и Португалия разликата е 2,5 пъти. Държави в Северна Европа не отчитат драстични разлики от данните от 2000 г.

24news.bg


0.2278 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.1260 s - Время парсинга страницы 1.3538 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш