Втора партида опасен яйчен прах засечена в България

Българската агенция по безопасност на храните откри при проверка нова партида яйчен жълтък на прах, доставена от Германия.
2017-08-29 17:50:00
Втора партида опасен яйчен прах засечена в България

След направен лабораторен анализ беше установено наличие на фипронил над допустимите нива, съобщиха от агенцията.

От новата засегната партида в България са доставени общо 500 кг яйчен жълтък на прах. Почти цялото количество - 407 кг е налично и възбранено в склада получател. То е насочено за унищожаване. Вложени в преработка са около 93 кг яйчен жълтък на прах и е произведен около 12 500 кг сладолед. Той също е възбранен и е изтеглен от пазара.

Същевременно с цел недопускане на българския пазар на замърсени с фипрониляйца и яйчни продукти, в момента се извършват проверки на фермите за добив наяйца, на складовете за търговия с яйца и яйчни продукти, на предприятията за производство и преработка на яйчни продукти в страната.

Всяка постъпваща в България пратка яйца и яйчни продукти с произход ЕС, за която няма предоставени доказателства от лабораторно изпитване за отсъствие на замърсяване с фипронил ще бъде подложена на лабораторен анализ. Аналогични мерки се прилагат и към производителите на яйца и яйчни продукти с български произход. Вече е наличен първият резултат от анализ на яйца с произход Полша, който е отрицателен.

Източник: ДАРИК.


0.2474 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.1336 s - Время парсинга страницы 1.3810 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш