Бюджетният маратон в НС продължава и днес

Пленарното заседание започна в 10 часа
2017-11-30 08:04:00
Бюджетният маратон в НС продължава и днес

Заседанието на парламента за обсъждането и гласуването на второ четене на законопроекта за Бюджет 2018 продължи повече от 18 часа.

Депутатите започнаха работа в сряда и си тръгнаха след 3 часа в четвъртък след нощ на дебати и гласуване. Нощта не мина и без скандали, като една от причините беше и удълженото работно време, с което от БСП не бяха съгласни.

Скандал се развихри и заради решение за отпускането на 1,3 милиона лева за реставрация на църкви. Това беше поискано от БСП. Парите обаче не са заложени и реално няма откъде да бъдат взети. Заради това управляващите поискаха текстът да бъде гласуван отново днес.

От опозицията заявиха, че така се нарушава правилника, защото това ще означава, че текстът ще бъде гласуван трети път. Това можело да даде основание бюджетът да бъде атакуван и пред Конституционния съд.

В крайна сметка заседанието завърши в ранните часове на днешния ден. Днес депутатите ще продължат с работата по проектобюджета. До момента успешно бяха гласувани бюджетите само на няколко от министерствата.

Парламентът прие разходи от 584 470 500 лв. за Министерството за образованието и науката за 2018-а. Текущите разходи са малко над 573 милиона лева. От тях за персонал са предвидени почти 322 милиона, в т.ч. за персонал без делегирани бюджети 28 774 100 лв.

Предвидено е поетапно увеличаване на възнагражденията на педогогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование. Това ще стане в периода 2018-2020 г., като целта е заплатите да станат двойни през 2021 г.

От следващата година ще бъде променена и системата на делегираните бюджети. Така финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, но и от броя на паралелките, от спецификите на региона, а в по-дългосрочен период - и от качеството на образованието.

Това се прави с цел обвързване на финансирането на училищата с качеството на образованието.

55 милиона лева повече за персонал в сравнение с настоящата година бяха гласувани и в бюджета на Министерството на вътрешните работи.

Увеличението на средствата ще бъде използвано по три направления. Първо, повишаване на ефективността при изпълнението на политиката в областта на сигурността и вътрешния ред. Второ, осигуряване на плащанията за възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски във връзка с предвиденото увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари догодина.

И трето, предвиденото увеличаване на вноската за фонд "Пенсии" за служителите, чиито правоотношения се уреждат по Закона за държавния служител, и лицата, работещи по трудово правоотношение.

Депутатите отпуснаха допълнителни 254 хиляди лева за заплати в сферата на културата за 2018 г. По този начин предвидените средства за персонал в бюджета на Министерството на култура ще са общо 101 727 300 лева. Увеличението на средствата отива по направление "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование".

Преди приемането на бюджета синдикатите се срещнаха с парламентарните групи и поискаха увеличаване на средствата за заплати в сферата на културата. Според изчисленията на Чавдар Велинов от "БСП за България" заплатите в сектора ще бъдат увеличени само с 6 процента.

Днес обсъждането и гласуването на бюджета продължава, като пленарното заседание ще започне в 10:00 часа.

24news.bg


0.2444 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.2758 s - Время парсинга страницы 1.5202 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш