1/3 от младите в България са безработни

Това отчитат данни от анализ на Евростат за икономическата активност на населението в ЕС през 2016 г.
2017-07-06 14:59:00
1/3 от младите в България са безработни

Близо 31% от българите на възраст 15-64 г., или почти всеки трети наш сънародник в тази възрастова категория, е бил икономически неактивен през миналата година, отчитат данни от анализ на Евростат за икономическата активност на населението в ЕС през 2016 г.

Средно около 27% от населението на ЕС е стояло извън пазара на труда през 2016 г. Данните се потвърждават и от НСИ - във възрастовата граница 15-64 г. неактивните българи през миналата година са били приблизително 1,5 млн. души.

От тях 164 000 са били трайно обезкуражени лица, които нито са търсили работа, нито са искали въобще да работят. От тази категория най-висок е процентът на хората със средно образование - близо 70% и с основно образование - 61 на сто.

Като цяло най-голямата група неактивни българи е регистрирана в границата 15-24 г. - над 500 000, което се обяснява с тяхната заетост в образованието. На възраст 25-34 г. неактивни са били 224 000 българи, на възраст 35-44 г. - 155 000, а между 45-54 г. - 160 000. 

24news.bg 

 


0.3993 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.0135 s - Время парсинга страницы 1.4128 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш