Македония: Краят на ерата Груевски

Най-дългоочакваните местни избори в историята на Македония донесоха резултати, изненадващи дори за македонските гласоподаватели.
2017-10-17 13:35:00
Македония: Краят на ерата Груевски

Това е така, защото дни преди вота трудно можеше да се намери анализатор, който да се ангажира с твърда прогноза за изхода от изборите, а най-смелите очаквания стигаха само до подялба на кметските места и до изравняване на гласовете, подадени за партийните листи.

Коалиционното правителство на СДСМ и на партиите от т.нар. албански политически блок имаше крехко парламентарно мнозинство, докато ВМРО-ДПМНЕ на бившия премиер Никола Груевски, беше нахъсана да си върне властта, която според нея й беше отнета несправедливо. Така местните избори изведнъж придобиха допълнителен залог за национално и съдбовно значение за бъдещото развитие на Македония. Победата на СДСМ означаваше вот на доверие за курса на проевропейска и проатлантическа политика, за връщане на доверието към съседите и за извеждане на страната от изолацията, в която беше изпаднала през последните години.

Победата на ВМРО-ДПМНЕ гарантираше почти сигурни предсрочни парламентарни избори, ново начало на политическата криза и връщане към политическия диктат на еднопартийната система на управление. На страната на СДСМ беше декларирания стремеж за уеднаквяване на различията и за превръщането на Македония в място за съвместен живот, независимо от народността и вероизповеданието.

ВМРО-ДПМНЕ разчиташе на технологията на постигане на изборните победи, на клановия принцип в назначенията на държавно и общинско ниво, на срастването на партията с държавата. В крайна сметка "бомбите", разкритията, мерцедесите, отчисленията и парите, отклонени от магистралите на все по-обедняващата Македония, направиха необходимото.

Първият тур на изборите донесе изненадващи резултати. СДСМ спечели 415 726 гласа, а ВМРО-ДПМНЕ - 335 054. СДСМ спечели кметските места в 38 общини - Гьорче Петров (Скопие), Карпош (Скопие), Центар (Скопие), Аеродром (Скопие), Охрид, Струмица, Велес, Куманово, Битоля, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Крушево, Арачиново, Кривогащани, Зелениково, Вевчани, Лозово, Свети Николе, Неготино, Дебарца, Маврово и Ростуша, Конче, Гевгелия, Богданци, Дойран, Валандово, Босилово, Ново Село, Берово, Василево, Радовиш, Пехчево, Делчево, Кочани, Крива Паланка, Кратово. ВМРО-ДПМНЕ спечели кметските места в 3 общини - Сопище, Петровец, Илинден

ДСИ на Али Ахмети спечели Кичево и Пласница. Демократичната партия на турците спечели традиционно Център Жупа. Независими кандидати спечелиха кметските места в Чунчер Сандево и в Ранковце. Втори тур предстои в 36 общини - Гази Баба(Скопие), Бутел (Скопие), Кисела Вода (Скопие), Шуто Оризари(Скопие), Чаир(Скопие), Сарай(Скопие), Тетово, Гостивар, Струга, Ягуновце, Чашка, Росоман, Карбинци, Македонска Каменица, Македонски Брод, Виница, Старо Нагоричане, Градско, Студеничани, Бървеница, Желино, Теарце, Врапчище, Липково, Могила, Боговие, Дебър, Кавадарци, Щип, Чешиново Облешево, Пробищип, Зърновци, Новаци, Демир Капия, Долнени.

0.8335 s - Время запросов к БД 555 - Количество запросов к БД 0.9409 s - Время парсинга страницы 1.7744 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш