Глоба за търговска верига заради липса на инструкции на български

Глоба до 1000 лева ще бъде наложена на голяма търговска верига за за липса на инструкция за употреба на продукта на български език.
2016-08-10 10:42:00
Глоба за търговска верига заради липса на инструкции на български

Нарушението е установено от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, които закупиха като "тайни клиенти" пералня машина. Проверката е направена в обекти на веригата в цялата страна след множество сигнали и жалби на граждани.

Тайните клиенти разопаковаха закупената пералня машина пред централния вход на магазина, на видно място с охранителни камери. При проверката не е открита инструкция за употреба на български език. За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Инструкцията за употреба се съставя от производителя и се превежда в пълен обем на официалния език на страната, в която се продава артикулът. В инструкцията производителят посочва начина на монтаж, експлоатация, поддръжка и почистване. С предупредителни текстове насочва вниманието на потребителя за безопасна работа и за предпазване от битови инциденти.

С цел безопасна работа при използването на уреди, агенцията апелира потребителите да обръщат внимание за наличие на СЕ маркировка, която удостоверява, че са направени необходимите изпитвания по отношение на безопасността; посочено наименованието  или търговската марка на производителя; посочени основните технически параметри върху уреда с които се осигурява безопасно използване. 

novinite.bg


0.2406 s - Время запросов к БД 555 - Количество запросов к БД 1.0797 s - Время парсинга страницы 1.3203 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш