14 март - празникът на пи (π)

За по-голяма прецизност, може да отбележим празника точно в 1 часа и 59 минути, защото π≈3,14159.
2018-03-14 07:47:19
14 март -  празникът на пи (π)

На 14 март всяка година американците отбелязват деня на Пи и това не е случайно избрана дата. Числото Пи, което представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър, е равно на ирационалното число 3.14159265359…, накратко 3,14. 14 март, изписано като дата по американски модел, е 3/14.

Заслугата за първото изчисление на Пи се приписва на Архимед от Сиракуза (живял около 287 – 212 г. пр. Хр.). През 1706 г. британският математик Уилям Джоунс дава на числото гръцкия символ, с който го свързваме днес, а пък по-късно – 1737 г. – той е популяризиран от шведския математик Леонард Ойлер.

Пи (π) е едно от най-важните и интересни числа в математиката. Съотношението на дължината на окръжността към нейния диаметър е еднакво за всички окръжности. Това съотношение се означава с гръцката буква π, която е първата буква от гръцката дума περιμετροη, която означава "окръжност").

Наскоро се появи интересно видео в интернет, в което Дейвид Макдоналд свири на пиано математическото число Пи. Той превърнал всички числа в ноти, а резултатите са наистина очарователни.

24news.bg


0.2462 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.3219 s - Время парсинга страницы 1.5681 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш