МОН одобри 112 учебника за I и V клас

Открита е процедура за оценяване и одобряване на учебници за II, VI и VIII клас
2017-02-07 14:57:55
МОН одобри 112 учебника за I и V клас

112 учебника и учебни комплекти (учебници и помагала) са одобрени от МОН за класовете I и V. Предложенията са внесени от 25 издателства, съобщава МОН на официалната си страница. На първия етап проектите бяха оценявани от експерти на МОН за съответствие с Държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. На този първи етап отпаднаха 27 предложения на различни издателства.

При втория етап от оценката е било взето предвид мнението на учители от цялата страна. 40 399 преподаватели са участвали в оценяването, като са посочили учебниците и комплектите, пригодни за прилагане в училище. МОН очаква издателите да заявят готовността си да разпространяват одобрените учебници и учебни комплекти. Окончателният им списък ще бъде публикуван на сайта на МОН до две седмици.

Открита е процедура за оценяване и одобряване на учебници за II, VI и VIII клас. Проекти се приемат до началото на май 2017 г.

24news.bg


0.2437 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.2276 s - Время парсинга страницы 1.4713 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш