Днес е най-дългият ден в годината

Днес е най-дългият ден в годината
2017-06-21 09:19:50
Днес е най-дългият ден в годината

Точно в 7,24 часа настъпи астрономическото лято. Днес е и най-дългият ден в годината. Той е с продължителност 15 часа и 19 минути. Рано тази сутрин с древен тракийски ритуал стотици хора от цялата страна посрещнаха слънцето в най-дългия ден от годината на скалното светилище "Зайчи връх" над тракийския и античен град Кабиле, съобщи БНТ.

Ритуалът е пресъздаден по запазени антични текстове. За пръв път прозвуча и специално композирано музикално произведение "Посрещане на Слънце бога", с което се пресъздава мистиката на траките. Слънчевият диск тази сутрин се показа над хоризонта в 5:34 часа и огря изсечения образ на Богинята - майка Кибела.

24news.bg


0.2849 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.2011 s - Время парсинга страницы 1.4860 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш