Топ 20 на производителите на плодове и зеленчуци в България

Епидемията през 2020 г. беше успешна за най-големите производители на плодове и зеленчуци в България. В контекста на кризата с Корона и операциите за блокиране, Acroperist Putenland съобщава, че фокусът е основно върху храната, както очакват потребителските разходи, цитирайки първите 20 места сред производителите на плодове и зеленчуци.

Въпреки ръста на приходите на водещите компании в сектора, българското производство на плодове и зеленчуци не отговори на вътрешното търсене в 16 от 19-те изследвани култури през програмния период 2014-2020 г. Това става ясно от сравнителния анализ на InteliAgro Consulting. В сравнение с предходния програмен период 2007 – 2011 г. при деветте изследвани култури се наблюдава спад в нивото на удовлетвореност на вътрешното търсене на български продукти. Имаше наистина напредък и в четирите култури.

Производството на вътрешния пазар не расте с темпове на растеж. При някои култури, като чушки, зеле, праскови и ябълки, не се наблюдава увеличение между двата програмни периода. Фактът, че секторът на плодовете и зеленчуците получи допълнителна подкрепа през периода 2014-2020 г., която не беше налична през 2007-2011 г. (в комбинация със средно производство от около 40 милиона евро годишно), е доста озадачаващ. На практика страната е на първо място по размер на субсидията в този сектор, въпреки че е в категорията „чувствителна“.

На фона на мрачната картина на бранша класацията на най-добрите компании в бранша, въпреки епидемията, се повиши от 116 068 млн. лв. през 2019 г. на 125 560 млн. лв. през 2020 г. Това нарасна до 125 560 милиона лева. 8,1%

Топ 20 производители на плодове и зеленчуци
Няма промяна в класацията на първите пет компании спрямо класацията за 2019 г. Лидерът в топ 20 – биопроизводител „Kimmel Greenhouse“, участва със собствена компания „Kimmel Greenhouse – II“. Намира се на трето място. Второ повторение ЕТ „Йордан Величков – Влади”. Екодора и Зелени запазиха съответно четвърто и пето място. Петте компании заедно представляват 51% до 20% от общите приходи.

Тринадесет компании регистрираха по-висока възвръщаемост през 2020 г., отколкото през предходната година, особено Eurofields Fiji (88,57%), Biofrotta (57,64%) и Case Trading 2002 (54,62%).

Най-големите печалби през 2020 г. са от „Йордан Велисков – Владивосток“ (2,7 млн. PGN) и „Kimmel Greenhouse“ (1,728 млн. PGN). Четири компании работят на загуба, като най-големите са „Екодора“ (1850 млн. лв.) и „Бата-2002“ (997 000 лв.).

Две от първите 20 компании са микро (до 10 служители), пет малки (до 50 служители), 12 – средни (до 250 служители) и една голяма. Най-много служители са в „Оранжерии Гимел“ – 348, следвани от „Бата-2002“ с 307 и „Екотера“ с 215 договорно наети.

READ  Macro Racks в България, Парк в Тирун?

Първи и трети в класацията: Gmail Greenhouse и Gmail II Greenhouse, с едноличен търговец Гео Тандаров, произвеждат сертифицирани биологични оранжерийни зеленчуци и плодове под марката Gmail Organic. Компанията е основана през 1995 г. и стартира биологично производство през 2000 г. Групата Гимел разполага с две оранжерии (в Звъничево, област Пазарджик и град Левски) и дъщерно дружество Гимел Европа, основано през 2011 г., със седалище в Прага. . Фирмата разполага със собствен цех за сортиране, калибриране, охлаждане и съхранение на зеленчуци, опаковъчна компания – Kimmel Biopack, която извършва собствена научноизследователска и развойна дейност за производство на биологични сортове, и произвежда биогенти за борба с вредителите. Освен това компанията залага на самостоятелно производство на електрическа и топлинна енергия в двете оранжерии. От 2000 г. „Гимел“ изнася био зеленчуци за Германия (основен клиент на REWE Group), страни като Чехия и Австрия. През 2003 г. започват продажбите в скандинавските страни (чрез логистичен център в Холандия). И в Обединеното кралство. От 2013 г. компанията има търговско представителство в Букурещ – Румъния, където си партнира с Natural Group Румъния. В България Gmail работи с търговски вериги и био магазини. Производството от внос на органични вещества – част от дейността на групата – се налага на вътрешния пазар.

ЕТ „Йордан Величков – Влади” е на второ място. Фирмата е регистрирана в София и стартира дейност през 2010г. Фирмата произвежда краставици, домати и лук в затворен цикъл – прибиране, преработка, фолио и пакетиране. Според GRASP производствените процеси са сертифицирани в съответствие с GlobalGAP и Глобалните стандарти за добра социална практика. Фирмата е търговец на едро на вносители и производители на зърнени култури, семена, фуражи за животни и зеленчукови семена и минерални торове.

На четвърто място е Ecoterra – дъщерно дружество на Rigoni di Asiago, италианска инвестиционна и хранителна холдингова компания. Фирмата е със седалище в град Пазарджик и стопанисва площи в близост до малини, къпини, ягоди, естествено растящи берковица и басарджик. Част от продукта се продава прясна или замразена, а другата се използва за задръствания във фабриките „Riconi de Asiaco“. Италианският холдинг е най-големият производител на органични конфитюри в Европа, третият по големина в света и представлява 85% от пазара на сертифицирани органични конфитюри в Италия. Компанията изнася една четвърт от продукцията си в чужбина и обслужва 20 000 хотела по целия свят. Италианският холдинг влиза в класацията с друго свое дъщерно дружество – „Биофрота“ (10-то място). Две български дъщерни дружества разширяват производството си и вече отглеждат касис, маточина, риган, босилек и други билки. Занимават се и с изкупуване на боровинки. Произвеждат и цикория за най-популярната салата от радичио в Италия, която се бере през ноември и се консумира до февруари, когато не горчи.

READ  Изследвания сочат „незаконни центрове за задържане“ на мигранти в България, Унгария и Хърватия

Пети от първите 20 е Greens – една от най-големите компании за производство на зелени домашно отгледани зеленчуци със седалище в Първоமேo, България. Оранжериите са построени през 1966 г. под наблюдението на френски и холандски експерти. По данни на компанията зеленчуци – краставици, домати, чушки, се отглеждат на 630 градуса земя, от които 240 градуса са изградени стоманени стъклени оранжерии – изцяло за газ, капково напояване, хидропоника и компютърно управление на производствения процес. По холандска технология. Компанията е GlobalGAP сертифицирана за добри земеделски практики, разполага със собствени хладилни камиони за дистрибуция и се продава в страната и чужбина в Гърция, Румъния, Чехия, Австрия, Латвия и Естония.

С приходи от над 6 млн. лв. до 2020 г. Агро Омега – Харманли се нарежда на шесто място в класацията за зеленчукопроизводство. „Агро омега“ е партньор и в „БВК Винифера“ съвместно с „Калиман инвест“, която притежава оранжерии за плодове и зеленчуци край Лупимц, Харманли, Момсилград и е на 12-то място в топ 20.

Също така Агрипланет, основана през 2005 г. в село Шишмундзи, има приходи от над 6 млн. лв. (7-мо място) в община Раковски. Компанията – собственост на италианци – е зърнопроизводител и зеленчукопроизводител със седалище в Пловдивска област – основно производство на домати, чушки и патладжани. Инвестира в собствена складова и производствена площадка, обработваема земя, машини и оборудване, инвентар, рехабилитация и модернизация. Част от инвестициите са насочени към енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в производствените зони.

„Екоплод Милево“, на осмо място с над 5 млн. лв. приходи до 2020 г., произвежда пресни плодове и зеленчуци в затворен цикъл в центъра на Тракийската низина – от полето, до склад и пакетиране на продукти.

Деветата по големина компания в топ 20 е „Кейс Трейдинг 2002“ – Петрич, която търгува с горива, но притежава и оранжерен комплекс в село Скрът. Там се отглеждат зеленчуци по хидропонна технология. Компанията има приходи от над 4,6 млн. лв. до 2020 г.

READ  Аякс Казахстан или България в плейофите за Лига Европа

С зеленчукопроизводство се занимава и „Румяна Иванова Величкова“ (13), собственик на 60 дка оранжерии в село Трудовец край Ботевград. Компанията осигурява търговски вериги в страната и изнася стоки за Чехия, Латвия, Гърция и Полша. Сертифициран е в стандарта GlobalGap за добри земеделски практики.

Загора Био притежава и оранжерия (14). Компанията претърпя загуби през 2020 г. поради по-високи от очакваните разходи за пръскане, наемане на персонал и транспорт. Освен това опитът за отглеждане на оранжерийни домати се провали поради неочаквана инфекция в растенията.

Розовите растения също имат собствена оранжерия (15-то място). Намира се в с. Лоусън, Базарджик, където фирмата отглежда ягодов разсад. Компанията е чуждестранна инвестиция – Edward Vinson Plants Limited, собственост на Великобритания.

Зеленчуци се отглеждат и от Eurofields Fiji, класиран на 16-о място. Компанията е собственост на Gormouk Singh Rubra в Обединеното кралство. Започва работа в България през 2005г. Той стопанисва около 3500 декара земя в село Мало Конаре в Пасарджик, където отглежда сладки картофи (сладки картофи), чушки, кориандър и цветя и цветни семена. . Разполага и с R&D център на площ от 20 дка, където се извършват опити с различни видове.

„Дряна Агро” – Стара Закора (17 г.), която произвежда и търгува с плодове и зеленчуци. Компанията е част от Derony Group с Дмитрий Стоянов Ангелинов, Стоян Бейчев Стоянов, Русо Георгиев Телсунков, Иван Телчев Бърдов и Боен Степанов Токов.

19 място „Евро растения“ – Костур, Суиленград, отглежда ягоди и планира разширяване на системата за капково напояване и ягодоплодни градини.

„Старт 2005“ (20) започва дейността си през 2002 г. с производство на малини около Попово, област Дарковище. Ферма първо стопанисва 12 дка, а сега – 870 дка. От 2010 г. компанията обогати продуктовата си листа, като добави къпини, боровинки и ягоди към своите малинови градини. Единственият собственик на „Старт 2005“ е Найден Радхев Петров.

В топ 20 са и две лозя. На 11 място е „Омега Агро“ – Пловдив, която е на „Уинбром Пещера“. Бата-2002 – Бургас (18) също отглежда винено грозде.

Източник: Capital.bg/ Селскостопански новини в чужбина

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *